ایران سرزمین کهن و غنی از اقوام هنرمند است که شناساندن این هنرهای بی مثال به جهانیان وظیفه هر ایرانی در جهت رشد و تعالی اقتصاد و گسترش فرهنگ زیبای ایرانی است…

با ما همراه باشید تا با جادوی هنر این مرز و بوم آشنا شویم…